Advocatenkantoor Koen
 

Vreemdelingenrecht 

Wilt u een MVV voor uw buitenlandse echtgenoot, partner of kind aanvragen? Wilt u een verblijfsvergunning wijzigen of verlengen? Wil de IND uw verblijfsvergunning intrekken? Dan heeft u hulp nodig van iemand met kennis van de procedures in het vreemdelingenrecht of het asielrecht. 

U kunt bij mijn kantoor in Roosendaal terecht voor advies en hulp bij:

  • De aanvraag, wijziging of de verlenging van een verblijfsvergunning.
  • Een advies over uw vergunning tot verblijf bij echtscheiding. 
  • Een MVV aanvraag voor gezinshereniging of gezinsvorming met uw echtgenoot, echtgenote, partner of kind.
  • Een aanvraag voor verblijf bij een Nederlands kind. 
  • De afwijzing door de IND van een mvv aanvraag.
  • Een bezwaarschriftprocedure tegen de IND of een beroepsprocedure bij de vreemdelingenrechter.
  • Een beroep tegen een terugkeerbesluit of een inreisverbod.