Advocatenkantoor Koen
 

Vreemdelingenrecht

U of uw buitenlandse partner wil in Nederland wonen, maar beschikt niet over een Nederlands paspoort. Dan moet er meestal bij de IND een reguliere verblijfsvergunning of een asielstatus worden aangevraagd. Wordt die  vergunning geweigerd, of heeft u een vergunning die wordt ingetrokken, dan heeft u juridische hulp nodig van iemand met kennis van het vreemdelingenrecht of het asielrecht. 

U kunt  bij ons terecht voor hulp bij:

0  de aanvraag, wijziging of het verlengen van een verblijfsvergunning

0  een MVV aanvraag voor gezinshereniging of gezinsvorming

0  de afwijzing door de IND van een nareisaanvraag voor een gezinslid

0  een bezwaarschriftprocedure tegen de IND of een beroepsprocedure bij de vreemdelingenrechter

0  een advies over uw verblijfsvergunning bij scheiding of bij het einde van uw relatie.