Advocatenkantoor Koen
 

Vreemdelingenrecht

U of uw buitenlandse partner wil in Nederland wonen, maar heeft geen Nederlands paspoort. Meestal moet er dan bij de IND een reguliere verblijfsvergunning of een asielstatus worden aangevraagd. Wordt die vergunning geweigerd, of heeft u een vergunning die wordt ingetrokken, dan heeft u juridische hulp nodig van iemand met kennis van het vreemdelingenrecht of het asielrecht. 

U kunt dan bij ons terecht voor hulp bij:

  • De aanvraag, wijziging of de verlenging van een verblijfsvergunning.
  • Een MVV aanvraag voor gezinshereniging of gezinsvorming met uw echtgenoot, echtgenote, partner of kind.
  • Een aanvraag voor verblijf bij een Nederlands kind. 
  • Een intrekking van een reguliere verblijfsvergunning of een asielvergunning door de IND.
  • De afwijzing door de IND van een nareisaanvraag voor een gezinslid.
  • Een bezwaarschriftprocedure tegen de IND of een beroepsprocedure bij de vreemdelingenrechter.
  • Een advies over uw verblijfsvergunning ingeval van een echtscheiding of bij het einde van uw relatie.
  • Een beroep tegen een terugkeerbesluit, een inreisverbod en eventueel een maatregel van (vreemdelingen) bewaring.
  • Een advies over uw verblijfsvergunning bij echtscheiding of bij het einde van uw relatie.