Advocatenkantoor Koen
 

Mediation  

U wilt scheiden. Of uw partner wil scheiden. Dat is een grote stap. Uw leven staat misschien wel op zijn kop.

U kunt op de traditionele manier uit elkaar gaan, door met advocaten bij de rechtbank tegen elkaar te procederen. Dan moet u maar afwachten wat er uit komt. Het levert spanning op en zo’n procedure duurt lang.

U kunt ook naar een mediator gaan. Die helpt u op een deskundige, snelle en voordelige wijze. Samen bespreekt u het einde van uw relatie en de (financiële) gevolgen van de echtscheiding.

Er wordt over de relatiebreuk gepraat en met zijn informatie wordt u het samen eens over de verdeling van het huis, de hypotheek, eventuele schulden, de inboedel en de auto.

Als één van u na de scheiding niet kan rondkomen, kan er een alimentatieberekening worden gemaakt om te kijken of er alimentatie kan worden betaald, en zo ja, hoeveel.

De afspraken worden in een echtscheidingsconvenant vastgelegd.

Zijn er kinderen, dan wordt er een ouderschapsplan opgesteld met daarin afspraken over de rol van u beiden in het verdere leven van uw kinderen.

In een paar gesprekken worden er afspraken gemaakt. Er wordt naar u geluisterd. U probeert het verleden af te sluiten en (weer) naar de toekomst te kijken.

Maar als het niet lukt om afspraken te maken, of het is niet wat u ervan verwacht, dan bent u vrij om alsnog voor de traditionele weg te kiezen. Dan mag u met de hulp van een advocaat gaan procederen bij de rechter.