Advocatenkantoor Koen
 

Kosten

Veel mensen komen door hun lage inkomen in aanmerking voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand).
De overheid vergoedt dan een deel van de arbeidstijd van de advocaat of mediator.
U betaalt dan eenmalig een eigen bijdrage en verder een deel van de kosten die de rechtspraak in rekening brengt.

Bij mediation bedraagt de laagste eigen bijdrage ongeveer € 55,00. Met bijkomende kosten komt u per persoon dan ongeveer op € 130,00 uit.

Meer informatie over deze regeling vindt u bij de Raad voor Rechtsbijstand.

WAT KOST HET ALS U NIET VOOR EEN TOEVOEGING IN AANMERKING KOMT

Uurtje factuurtje, daar doen we liever niet aan. U betaalt voor een service, niet voor tijd. De kosten moeten zoveel mogelijk voorspelbaar zijn. In 95 procent van de zaken spreken we met de cliënt een vaste prijs af.

Omdat zaken kunnen verschillen, worden er verschillende pakketprijzen gehanteerd.

Dat geldt voor echtscheidingen en dat geldt ook voor zaken op het gebied van het vreemdelingenrecht.

Bel met het kantoor en vraag welke pakketprijs voor u geldt.

Zit u financieel krap? Dan is een gespreide betaling mogelijk.

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, check dan uw verzekeringspolis. Misschien worden de mediator- of advocaatkosten vergoed.    

Op de werkzaamheden zijn dienstverleningsvoorwaarden van toepassing.  Ook is er een klachtenregeling